Actievoorwaarden prijsvraag

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

 1. Winacties worden uitgeschreven door Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht gevestigd te Kelpen-Oler. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan ongelimiteerd deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar of toestemming hebben van ouders en/of voogd en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Deelnemers aan de winactie voor Coachsessie met PaardenKracht kunnen kiezen uit 1 coachsessie voor kinderen of 1 coachsessie voor volwassenen, op een tijdstip in overleg in Kelpen-Oler.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 11. Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht hiervoor zorg dragen
 15. Medewerkers van Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht zijn uitgesloten van deelname.
 16. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht voor de desbetreffende actie en toekomstige mailverkeer /nieuwsbrieven en worden niet verstrekt aan derden.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht.
 18. Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Carin Camp Natuurgeneeskundig therapeut & Coach met PaardenKracht  per e-mail via: carincamp@gmail.com.
  U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.
Een vraag of wil je een afspraak maken?