Loading...
DISCLAIMER2018-01-27T14:20:52+00:00

Disclaimer

Disclaimer

De/trainingen/coaching/cursussen/publicaties/demonstraties/clinics/boeken/adviezen/informatie en overige vormen van communicatie worden door Carin Camp met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gegeven/samengesteld.

Carin Camp kan echter op generlei wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade/gevolgen/letsels.

Deelname aan de trainingen/coaching/cursussen/demonstraties/clinics en het gebruik van mondelinge/schriftelijke adviezen en informatie uit publicaties/boeken/brieven/internet/e-mails/world wide web en alle overige communicaties zowel mondeling als schriftelijk in welke vorm dan ook, is derhalve geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers/lezers/gebruikers.

Carin Camp coaching met PaardenKracht
Een vraag of wil je een afspraak maken?