Diploma’s

In de periode 2006 t/m 2018 ben ik geslaagd voor de opleidingen HBO Coach, HBO Natuurgeneeskundig Therapeute, (post-) HBO / WO basis Medische vakken en Psychologie en Psychopathologie. Deze opleidingen samen, zijn een vereiste van de zorgverzekeraars zodat de consulten van cliënten vergoed worden.

HBO Coach
In 2018 ben ik geslaagd voor de HBO opleiding Coach, daardoor worden mijn coach consulten ook geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars.

HBO Natuurgeneeskunde.
De therapievormen die ik toepas in mijn praktijk. Klik hier…

HBO Medische basiskennis.
De inhoud van de module Medische basiskennis: anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie is gebaseerd op de huidige inzichten in de reguliere medische gezondheidszorg.
De opleiding gaat o.a. in op de structuur van het menselijke lichaam, het functioneren van het menselijk lichaam, de ziekteleer (pathologie), diagnostiek, farmacologie en de gangbare medische terminologie.

HBO Psychologie.
Thema’s die hierbij aan bod kwamen waren o.a. hoe leren wij, hoe werkt ons geheugen, ons denken en onze intelligentie, hoe zit onze psychologische ontwikkeling in elkaar, welke vormen van bewustzijn zijn er en welke emoties en motivaties kennen we.

Psychologie is sterk verbonden met elementen in het nieuws en het leven van alledag. De module was daarom ook gericht op: toegankelijk, interactief en praktisch toepasbaar bij jezelf en bij de ander.

HBO Psychopathologie.
Als therapeut is het belangrijk om enige relevante achtergrondkennis van psychische ziektebeelden te hebben en deze te kunnen herkennen.

Jeugd- en gezinsprofessional SKJ.
Is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in een hbo-functie in de jeugdhulp en/of jeugdbescherming.

Jaarlijkse bijscholing.
Om mijn licenties voor mijn praktijk te houden, ben ik verplicht jaarlijks voldoende workshops en cursussen te volgen. Zodat de cliënten die aanvullend verzekerd zijn, hun consulten geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen. Of via de gemeente begeleiding vergoed te krijgen.

Carin Camp coaching met PaardenKracht