Effect coaching met PaardenKracht

Proberen = Ervaren = Groei van je eigen ” IK “

Coachen met PaardenKracht in relatie met rapportcijfers.
Het effect van coachen met paarden bij kinderen die gepest worden, is tot zover mij bekend is, niet door wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Toch was ik erg benieuwd naar de resultaten van een specifieke methodiek die aangeboden wordt, namelijk het coachen met paarden. Ik denk dat ik niet veel verschil in het denken van andere mensen: eerst zien en dan geloven. Vandaar dat ik zelf begonnen ben met het verzamelen van rapportcijfers van kinderen die bij mij de Coachen met PaardenKracht hebben gevolgd. In dit verslag zijn de gegevens opgenomen van kinderen die specifiek gepest werden.

In volgorde van de meest positief gestegen vakken, 2 punten stijging kwamen bij enkele vakken voor, zoals bij communicatie (vroeger omgang met leerkracht en leerlingen) en bij begrijpend lezen.
1) De communicatie over en weer tussen leerkrachten en medeleerlingen
2) Concentratie taakgerichtheid
3) Technisch en begrijpend lezen, spelling en schrijven
4) Rekenen
5) Tekenen, handvaardigheid en gym
6) Van alle vakken is alleen bij het vak muziek, het resultaat bij elk van de kinderen, hetzelfde gebleven.

Enkele opmerkingen die op de rapporten vermeld waren,
– “Wat een fantastisch rapport om het schooljaar mee te eindigen, je leesniveau is uitzonderlijk verbeterd. Doe zo verder en blijf in jezelf geloven”.
– “Je bent een vriendelijk en spontaan meisje dat gelukkig weer beter in haar vel zit”.
– “Je bent er echt op vooruit gegaan. Als persoon positiever en vrolijker en in je werk serieuzer. Veel succes”