Behandeling dieren

Het behandelen van dieren is puur en zo mooi. Het geeft me iedere keer weer een immense voldoening te zien dat een dier je onvoorwaardelijk vertrouwt en baat heeft bij een behandeling.

Bij aanvang van de behandeling zijn de dieren tijdelijk wat afstandelijk, maar al gauw geven ze zich volledig over. Tijdens het magnetiseren komt ook heel veel warmte vrij en wie vindt dat nu niet prettig?

Er kan hulp geboden worden bij,

vage klachten zoeken naar de oorzaakalgemene pijnverlichting
pijnverlichting na verwonding of operatieonrustige dieren
artroseallergie
nek-herniarugproblemen
kreupelheidluchtwegen
algehele malaise door nog onbekende oorzaak

Men kan kiezen tussen een behandeling in mijn praktijk, op locatie of een behandeling op afstand, via een foto.

Behandelingen bij dieren kunnen natuurlijk niet ingediend worden bij de zorgverzekeraar van een cliënt.
Een vraag of wil je een afspraak maken?