Kanjer training

Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 17 jaar die problemen hebben in de omgang met klasgenoten en/of ouders. Kinderen ervaren dat ieder kind een Kanjer is, maar dat niet iedereen zich altijd als een Kanjer gedraagt. Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag.

De kanjertraining leert kinderen reflecteren op hun eigen gedrag en leert ze dat ze, indien bepaald gedrag ongewenst is, tot ander gedrag te komen. Het paard spiegelt het gedrag van degenen die met het paard loopt. Met allerlei oefeningen worden er tools aangeleerd om sociaal vaardiger te worden, zodat uiteindelijk het leven weer leuk wordt.

Onze Kanjer training is een individuele training waarbij gezin en school centraal staan en bestaat uit 4 sessie van ongeveer 1 uur.
Alle oefeningen zijn naast het paard zie onze filmpjes om een idee te krijgen, naar filmpjes…..
Lees onze reacties van ouders die je voorgingen, naar reacties….

Coaching wordt gedeeltelijk vergoed door de meeste zorgverzekeringen, raadpleeg je polis.

Een vraag of wil je een afspraak maken?