In oktober mochten Margreet Noordanus en ondergetekende, jongens uit groep 7 van een basisschool coachen met paarden. Aanleiding, agressie in de klas en ook elkaar pesten gebeurde vaak, kortom de sfeer was in de klas (ook voor de meisjes) slecht.
We waren te gast in de manege van Charlotte Leurs in Venlo en mochten haar paarden inzetten.
De groep werd opgedeeld in 2 groepen met ieder een paardencoach.
Gaande weg kregen de jongens meer inzichten in hun eigen handelen en welke negatieve invloed dit uitoefenende op de groep.

Tijdens de nabespreking kwamen volgende punten naar boven
* de leerlingen hebben meer inzichten gekregen in hun eigen gedrag en de weerslag hierop in de groep
* leerkrachten hebben aandachtspunten gezien, waaraan nu gerichter gewerkt kan worden
* er leerlingen waren die positieve talenten hebben, waarvan zelfs de ouder geen weet van had
* leerlingen met natuurlijk leiderschap uit de anonimiteit kwamen

Kortom, coachen op gedrag en resultaat in het onderwijs is meetbaar. Leerlingen gaven aan veel geleerd te hebben, docent kan tijdens schooluren terug reflecteren naar de coach dag en wij als coaches beleefde een echte WoW-dag.