SKJ Kwaliteitsregister

Registratie borgt kwaliteit jeugdhulpverlening

Gemeenten zijn als regisseur van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. De registratie van jeugdprofessionals in hbo-functies en hoger draagt onmiskenbaar bij aan de verhoging en borging van die kwaliteit. SKJ voert de registratie en toetsing van jeugdprofessionals uit. Daarmee biedt SKJ gemeenten de zekerheid van professionele jeugdhulpverlening.

Klachtenprocedure als kwaliteitsborging

SKJ maakt het gemeenten gemakkelijk om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van jeugdhulp. Geregistreerde jeugdhulpverleners onderwerpen zich aan het onafhankelijk tuchtrechtsysteem dat SKJ in het leven heeft geroepen. Dat maakt het voor gemeenten als werkgever of inkoper eenvoudig om toezicht te houden op de kwaliteit en professionaliteit van jeugdhulp. Door indien nodig een klacht in te dienen bij SKJ over een geregistreerde jeugdhulpverlener of door bijvoorbeeld het openbaar register te raadplegen of een professional geregistreerd is. Bovendien kunnen gemeenten hun inwoners erop wijzen dat ook zij gebruik kunnen maken van deze tuchtrechtprocedure. Dat draagt bij aan kwaliteitsborging.

Kwaliteitsregister jeugd

SKJ registreert jeugdprofessionals op hbo-niveau en hoger in het Kwaliteitsregister Jeugd. Het door de overheid officieel erkende register is openbaar, zodat voor iedereen zichtbaar is of een jeugdprofessional aan zijn vakbekwaamheidseisen voldoet. Want registratie geldt als een officieel bewijs daarvan. De professional moet niet alleen voldoen aan tal van vakinhoudelijke eisen, maar is ook verplicht zich continu bij te scholen en te reflecteren. Zo ondersteunt SKJ gemeenten bij het nemen van hun verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdhulpverlening en jeugdbescherming.

Een vraag of wil je een afspraak maken?